InfoMentor Academy

Genom att ha arbetat i skolvärlden i mer än 20 år, så har vi samlat på oss mycket kunskap som ligger till grund för vår lärplattform. Dessutom har flera av våra medarbetare lång erfarenhet från arbete som pedagog eller rektor. Den kunskapen vill vi självklart dela med oss av och har därför samlat den här i InfoMentor Academy.

Anpassade kurser

Kurserna är framtagna specifikt för dig som arbetar som pedagog, administratör eller rektor och är uppdelade efter var du arbetar: förskola, grundskola eller gymnasieskola/vuxenutbildning.

Få ett fint diplom

Efter varje avslutad lektion, följer ett test med några frågor. När du har klarat dessa så får du ett diplom som visar att du kan arbeta med alla delar i kursens innehåll i InfoMentor.

Extra material

Här på sidan hittar du också intressant extra material som du kan ha nytta av i din vardag. Till exempel sidan Tips & trix där vår supportavdelning delar med sig av sina bästa tips.

Våra mest populära kurser

Då vi utgår från just din roll i våra kurser, kommer du att ha stor nytta av materialet i din skolvardag. Du kommer säkert att uppleva att du kan sätta igång direkt och testa det vi har tagit upp i kursen.

För administratörer

Grundkurs förskola – administratörer

Förutom delmomenten som ingår i grundkursen för personal, så lär du dig i denna kurs dessutom att ange personalbehörighet och att lägga in schema.

För övrig personal

Grundkurs förskola – personal

I denna kurs lär du dig grunderna för att arbeta med InfoMentor på förskolan. Till exempel ingår hur du kan arbeta med tidsregistrering för när- och frånvaro, kommunikation och hur du kan dokumentera.

För övrig personal

Grundkurs grundskola – personal

I denna kurs lär du dig grunderna för att arbeta med InfoMentor i grundskolan. Till exempel ingår hur du kan arbeta med veckoplan eller skicka e-post och SMS till elever eller vårdnadshavare.

För administratörer

Grundkurs grundskola – administratörer

I denna kurs lär du dig grunderna för att arbeta med InfoMentor i grundskolan. Till exempel ingår hur du kan arbeta med InfoMentor Analys, anpassa startsidan eller publicera nyheter.