Vårt kursutbud

Vi har delat upp våra kurser i två versioner där vi går igenom just det som du kan behöva beroende på din yrkesroll: en för pedagoger och en för administratörer.

För administratörer

Grundkurs grundskola – administratörer

I denna kurs lär du dig grunderna för att arbeta med InfoMentor i grundskolan. Till exempel ingår hur du kan arbeta med InfoMentor Analys, anpassa startsidan eller publicera nyheter.

För övrig personal

Grundkurs grundskola – personal

I denna kurs lär du dig grunderna för att arbeta med InfoMentor i grundskolan. Till exempel ingår hur du kan arbeta med veckoplan eller skicka e-post och SMS till elever eller vårdnadshavare.

För övrig personal

Grundkurs förskola – personal

I denna kurs lär du dig grunderna för att arbeta med InfoMentor på förskolan. Till exempel ingår hur du kan arbeta med tidsregistrering för när- och frånvaro, kommunikation och hur du kan dokumentera.

För administratörer

Grundkurs förskola – administratörer

Förutom delmomenten som ingår i grundkursen för personal, så lär du dig i denna kurs dessutom att ange personalbehörighet och att lägga in schema.